BeeldbankFriesland, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!
Powered by FotoConnect

Foto's met het onderwerp Zwart-wit

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© H. Folkertsma

Boerderij

Boerderij op Makkum 3 te Boazum Anno 1965