BeeldbankFriesland, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!
Powered by FotoConnect

Foto's met het onderwerp Weidse vergezichten

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Ike Roelfsema

Middagrust aan de Skuorre bij Ternaard

De late uurtjes van een vredige middag met alleen de geluiden van de Waddenvogels

© Jannie Dijkstra

Wijds uitzicht bij Zwarte Haan

© Ike Roelfsema

Als de avond der dag overvleugelt

De dag maakt plaats voor de avond boven de kwelders bij Wierum

© Hendrik van Kampen
© Ike Roelfsema

Zeekraal in herfstkleuren

Tijdens de laatste zomerdagen, toont de Zeekraal al zijn mooiste herfstkleuren aan de Skuorren bij Ternaard

© Ike Roelfsema

Na een zware regenbui

Een avondwandeling langs het Wad bij Wierum en genieten van de schoonheid na een regenbui

© Ike Roelfsema

De wolken wijken uiteen boven Wierum....

..... om hemel en aarde te verenigen

© Hendrik van Kampen
© Bauke Folkertsma

Uitzicht vanuit Metslawier op molen De Ropta

© Bauke Folkertsma

Veld met aardappels bij Metslawier

© Bauke Folkertsma

Uitzicht over de weidse velden bij Metslawier

© Ike Roelfsema

Achter de dijk

Het prachtige vlakke en oneindig Friese landschap achter de dijk bij de Skuorre, Ternaard

© Janny de Vries

Vergezicht Joure

© Bernard Veerman

Grou/Idaard

Grou/Idaard - vers gemaaid gras en bermbegroeiing