BeeldbankFriesland, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!
Powered by FotoConnect

Foto's met het onderwerp Weidse vergezichten

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Ike Roelfsema

De lente ontwaakt in Wierum

Wierum, het kleine knusse dorpje dat zich beschut weet achter de dijk langs de Waddenzee.

© Ike Roelfsema

Wolken en water, onlosmakelijk verbonden

De stilte van het Wad, lage overdrijvende wolken, het licht dat altijd in beweging is.

© Ike Roelfsema

Het rijshout alleen nog zichtbaar bij laagtij

De rijshouten pieren, ooit aangelegd om land te winnen, worden langzaam door het water verteerd en zijn alleen nog zichtbaar bij laagtij.

© Ike Roelfsema

Voetstappen in de vruchtbare Waddenklei

De herinnering aan een bezoek aan het kleine scheepswrak bij Wierum.....

© Ike Roelfsema

Verleden en toekomst

Een scheepje verdwaald in herinneringen en een scheepje zeilend op de horizon van avontuur.

© Ike Roelfsema

Lijnenspel

Wolken, land, schaduw en licht komen samen aan de horizon.

© Ike Roelfsema

Middagrust aan de Skuorre bij Ternaard

De late uurtjes van een vredige middag met alleen de geluiden van de Waddenvogels

© Jannie Dijkstra

Wijds uitzicht bij Zwarte Haan

© Ike Roelfsema

Als de avond der dag overvleugelt

De dag maakt plaats voor de avond boven de kwelders bij Wierum

© Hendrik van Kampen
© Ike Roelfsema

Zeekraal in herfstkleuren

Tijdens de laatste zomerdagen, toont de Zeekraal al zijn mooiste herfstkleuren aan de Skuorren bij Ternaard

© Ike Roelfsema

Na een zware regenbui

Een avondwandeling langs het Wad bij Wierum en genieten van de schoonheid na een regenbui

© Ike Roelfsema

De wolken wijken uiteen boven Wierum....

..... om hemel en aarde te verenigen

© Hendrik van Kampen
© Bauke Folkertsma

Uitzicht vanuit Metslawier op molen De Ropta

© Bauke Folkertsma

Veld met aardappels bij Metslawier

© Bauke Folkertsma

Uitzicht over de weidse velden bij Metslawier

© Ike Roelfsema

Achter de dijk

Het prachtige vlakke en oneindig Friese landschap achter de dijk bij de Skuorre, Ternaard

0 - 1