BeeldbankFriesland, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!
Powered by FotoConnect

Foto's met het onderwerp Neoclassicisme

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Bauke Folkertsma

De voormalige notariswoning in Metslawier

© Bauke Folkertsma

Mooi pand aan de Roptawei in Metslawier

© Bauke Folkertsma

Het monumentale Thomashûs in Metslawier

Het monumentale Thomashûs in Metslawier is gevestigd in het oude gemeentehuis van de voormalige gemeente Oostdongeradeel.

© Bauke Folkertsma

Hotel Hofker